Všeobecný cenník služieb firmy VERITY Computer s.r.o.

cenník

Služba Cena
Bežné servisné práce, opravy a inštalácie 30,- €/hod.
Cestovné náklady mesto Nové Zámky 3,50 €/výjazd
Cestovné náklady mimo mesta Nové Zámky 0,70 €/km
Čas strávený na ceste 23,- €/hod.
Iné špeciálne pracovné úkony podľa požiadaviek zákazníka dohodou

Cenník individuálnych služieb

Odborná konzultácia a servisné služby 42,- €/hod.
Expertná konzultácia a servisné služby 55,- €/hod.
Vzdialená správa 15,- €/15 min.
Inštalácia serveru SQL Server 98,- €
Inštalácia systému POHODA SQL/E1 185,- €

Elektronické registračné pokladnice (ERP)

Uvedenie ERP do prevádzky - fiskalizácia v servisnom stredisku zakúpené u nás 30,- €/úkon
Uvedenie ERP do prevádzky - fiskalizácia v servisnom stredisku nezakúpené u nás 50,- €/úkon
Uvedenie ERP do prevádzky - fiskalizácia u zákazníka zakúpené u nás 50,- €/úkon
Uvedenie ERP do prevádzky - fiskalizácia u zákazníka nezakúpené u nás 70,- €/úkon
Servisná prehliadka ERP v servisnom stredisku 40,- €/úkon
Servisná prehliadka ERP u zákazníka * 60,- €/úkon  (1 hod.)
Ukončenie prevádzky ERP v servisnom stredisku 30,- €/úkon
Ukončenie prevádzky ERP u zákazníka * 50,- €/úkon  (1 hod.)
Pracovný úkon výmeny fiskálnej pamäte v ERP v servisnom stredisku 50,- €/úkon
Pracovný úkon výmeny fiskálnej pamäte v ERP u zákazníka * 70,- €/úkon  (1 hod.)
Školenie obsluhy 30,- €/hod.
Servisný zásah ERP 30,- €/hod.
Programovanie ERP (PLU, systémové nastavenie) 0,45 €/min.
Cestovné náklady mesto Nové Zámky 3,50 €/výjazd
Cestovné náklady mimo mesta Nové Zámky 0,70 €/km
Iné pracovné úkony podľa požiadaviek zákazníka dohodou
* za každú ďalšiu začatú hodinu 30,- €/hod.

Cenník programu POHODA

Ekonomický systém POHODA 2023 cenník

Pokiaľ nie je určené inak, cena sa vzťahuje na každú začatú hodinu poskytovanej služby.
Cenník je platný do vydania nového cenníka, ceny sú uvedené bez DPH 20%.

Cenník platný od 1. 1. 2023.