Informácie

e-kasa

Dňa 04.12.2018 bol novelizovaný zákon č. 289/2008 Z.z. o elektronických registračných pokladniciach.
Novelizáciou sa zavádza nový pojem e-Kasa alebo ON-line registračná pokladnica.

Nové povinnosti, vyplývajúce z novely:

  • Na každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet, miesta bez dostupnosti spojenia sa vybavujú individuálne. Termotlačiarne musia podporovať tlač QR-kódu cez riadiace sekvencie (staré verzie termotlačiarní to nepodporujú). Ihličkové tlačiarne sa budú musieť nahradiť termotlačiarňami, lebo nepodporujú tlač QR-kódu, ktorý je požadovaný na tlačovom výstupe pokladničného dokladu. Fiskálna pamäť sa musí deaktivovať a nahradiť chráneným. Chránené dátové úložisko (CHDU) s dostatočnou kapacitou pamäťového média.
  • Každý pokladničný doklad sa bude evidovať v systéme eKasa a súčasne v chránenom dátovom úložisku (CHDU).
  • Pre nových zákazníkov platí povinnosť evidovať tržbu po novom od 01.04.2019.
  • Existujúci zákazníci musia evidovať tržbu po novom najneskôr od 01.07.2019. Po tomto termíne budú pôvodne pridelené DKP (daňové kódy pokladne) automaticky zrušené.

Registračné pokladne